CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức kỳ họp thứ 10
07/07/2023 12:00:00

Chiều ngày 07/7/2023 Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức kỳ họp thứ 10 tại Nhà văn hoá xã Thanh Lang. Về dự có đồng chí Tăng Bá Hoành - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng uỷ, trưởng đoàn thể, thành viên MTTQ. Tại Kỳ họp đã thông qua báo cáo kết quả công tác mặt trận 6 tháng đầu năm 2023 và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2023; báo cáo công tác thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021 - 2023, phương hướng nhiệm kỳ 2023-2025. Trong 6 tháng đầu năm, mặt trận đã đa dạng hoá các hình thức tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân thực hiện tốt cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh", cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", vận động các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - văn hoá - xã hội - ANQP. Phối hợp với UBND xã, các đoàn thể, nhà tài trợ cấp phát 351 suất quà Tết Quý Mão trị giá trên 156,5 triệu đồng. Vận động nhà hảo tâm, con em địa phương đang sinh sống, học tập trên mọi miền Tổ quốc ủng hộ cơ sở vật chất, các loại quỹ, trao quà cho các hộ khó khăn số tiền 223.800.000 đồng và 1,5 tấn gạo. Ngoài ra, mặt trận phát huy quyền làm chủ của nhân dân, động viên nhân dân tham gia xây dựng chính quyền. Tổ chức đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Trong 6 tháng cuối năm, mặt trận tiếp tục tập trung thực hiện đa dạng hoá hình thức tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết, đẩy mạnh phong trào yêu nước, nâng cao chất lượng các cuộc vận động, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, công tác xây dựng và củng cố mặt trận.  
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2604
Trước & đúng hạn: 2604
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:05/12/2023 21:19:02)
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THANH LANG - HUYỆN THANH HÀ
Trưởng Ban Biên tập: Ông Tiêu Công Thuật - Chủ tịch UBND xã 
Địa chỉ: UBND xã Thanh Lang, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương
Điện thoại: 0964831263
Email: thanhlang.thanhha@haiduong.gov.vn
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tháng này: 0
Tất cả: 0