THÔNG BÁO
Thông báo về việc phân loại rác thải sinh hoạt trước khi đem đi xử lý
06/07/2023 07:55:59

Ngày 04/7/2023 UBND xã Thanh Lang ban hành thông báo số 90/TB-UBND về việc phân loại rác thải sinh hoạt trước khi đem đi xử lý. Nội dung cụ thể:

Căn cứ hợp đồng ký kết giữa UBND xã với Công ty cổ phần môi trường APT-Seraphin Hải Dương về thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn; Theo công văn số 190/CV-APT ngày 03/7/2023, hiện nay tại điểm tập kết rác tạm thời của một số địa phương trong đó có cả xã nhà một số người dân đổ chất thải không đúng chủng loại, thời gian, địa điểm tại khu vực tập kết rác tạm thời gây ô nhiễm môi trường. Đặc biệt, trong rác thải sinh hoạt có lẫn rất nhiều chất khác mà không phải là rác thải sinh hoạt như: gạch, đá, mảnh sành, sứ, bê tông …, gây khó khăn, nguy hiểm cho nhân công thu gom và làm hư hại phương tiện xe cuốn ép rác thải ảnh hưởng đến việc xử lý tại nhà máy và hoạt động chung của Công ty và vi phạm nội dung hợp đồng đã ký kết giữa UBND xã và Công ty. Theo yêu cầu từ phía công ty tỉnh trạng này nếu không được khắc phục và cải thiện thi công ty có quyền từ chối thu nhận toàn bộ rác thải sinh của địa phương. Để thực hiện theo đúng nội dung hợp đồng đã ký kết giữa UBND xã Thanh Lang với Công ty cổ phần môi trường APT-Seraphin Hải Dương về thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn và việc thu gom rác thải được ổn định lâu dài, UBND xã Thông báo và đề nghị các ngành, các cơ sở thôn, Tổ thu gom rác thải sinh hoạt các thôn và nhân dân nghiêm túc thực hiện một số nội dung sau:

1. Đối với cơ sở thôn Tăng cường tuyên truyền nhân dân thực hiện việc phân loại rác thải sinh hoạt trước khi mang ra điểm tập kết để Tổ thu gom chuyển đi. Hợp đồng với Tổ thu gom rác thải sinh hoạt của thôn đảm bảo chặt chẽ về thời gian thu gom, rác thải thu gom; không thu gom rác thải ra điểm tập kết của xã trước hoặc sau ngày Công ty về lấy rác (thứ 2, 6 hằng tuần); không thu gom chất thải không phải là rác thải rắn sinh hoạt đặc biệt là các chất thải như gạch, đá, mảnh sành, sứ, bê tông …,

2. Đối với các tổ thu gom rác Thực hiện thu gom rác thải trong khu dân cư đúng thời gian theo quy định Chỉ thu gom các chất thải là chất thải phát sinh trong quá trình sinh hoạt của hộ gia đình, kiên quyết từ chối và không thu gom các chất thải là gạch, đá, mảnh sành, sứ, bê tông, chất thải xây dựng, chất thải công nghiệp, xác xúc vật chết, cành cây que đến địa điểm tập tạm thời của xã. 3. Đối với các hộ nhân dân Tích cực phân loại rác thải sinh hoạt, chuyển rác ra điểm để tổ thu gom rác của thôn thu vận chuyển đến nơi tập kết của xã trong ngày thu gom, không mang ra trước hoặc sau ngày thu gom; không mang rác là các chất gạch, đá, mảnh sành, sứ, bê tông, chất thải công nghiệp, xác xúc vật chết … để mang đi xử lý. Không tự ý vứt rác chất thải khác ra khu vực tập kết tạm thời của xã. Phát huy vai trò tự quản trong nhân dân, tham gia giám sát việc thực phân loại rác thải sinh hoạt của cộng đồng, phát hiện và báo cáo chính quyền về các hành vi cố tình mang chất thải nguy hại để mang đi thu gom, vứt rác không đúng địa điểm, thời gian quy định.

3. Đề nghị Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội Tuyên truyền cho cán bộ hội viên, đoàn viên và nhân dân thực hiện phân loại rác thải sinh hoạt tại hộ, chủ động xử lý chất thải hữu cơ ngay tại hộ. Mang rác thải sinh hoạt của gia đình thể tổ thu gom đến điểm tập kết của xã đúng loại, đúng ngày thu gom. Tham gia giám sát việc thu gom chất thải sinh hoạt của các tổ thu gom trên địa bàn. Trên đây là thông báo về việc phân loại rác thải sinh hoạt trước khi đem đi xử lý, để đảm bảo việc thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn xã được duy trì ổn định UBND xã yêu cầu đề nghị các ngành, các cơ sở thôn, Tổ thu gom rác thải sinh hoạt các thôn và nhân dân nghiêm túc thực hiện nội dung thông báo này.

 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 11 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2566
Trước & đúng hạn: 2566
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:28/11/2023 20:05:09)
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THANH LANG - HUYỆN THANH HÀ
Trưởng Ban Biên tập: Ông Tiêu Công Thuật - Chủ tịch UBND xã 
Địa chỉ: UBND xã Thanh Lang, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương
Điện thoại: 0964831263
Email: thanhlang.thanhha@haiduong.gov.vn
Đang truy cập: 2
Hôm nay: 205
Tháng này: 7,888
Tất cả: 78,436