CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
UBND xã Thanh Lang tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức xã Thanh Lang năm 2023
12/11/2023 12:00:00

Căn cứ Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ; Nghị định số 48/2023/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 90/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; Thực hiện kế hoạch số 123/KH-UBND ngày 09/11/2023 của UBND huyện Thanh Hà về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn năm 2023, Để công tác đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức hàng năm đảm bảo theo đúng quy định, tiến độ, chất lượng và hiệu quả; Uỷ ban nhân dân xã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức xã Thanh Lang năm 2023 Tại Hội nghị đồng chí Văn phòng UBND xã thông qua Kế hoạch đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức xã Thanh Lang năm 2023. Tiếp đến đồng chí Tiêu Công Thuật - Chủ tịch UBND xã, chủ toạ Hội nghị điều hành và thống nhất thời gian, nội dung, phương pháp tổ chức đánh giá cán bộ, công chức. Đây là một trong nhiệm vụ quan trọng giúp đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác, việc thực hiện nhiệm vụ công vụ của cán bộ, công chức xã Thanh Lang năm 2023.  Chi tiết kế hoạch /uploads/Ke hoach danh gia_ xep loai 2023 cap xa.pdf
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2595
Trước & đúng hạn: 2595
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:02/12/2023 06:54:01)
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THANH LANG - HUYỆN THANH HÀ
Trưởng Ban Biên tập: Ông Tiêu Công Thuật - Chủ tịch UBND xã 
Địa chỉ: UBND xã Thanh Lang, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương
Điện thoại: 0964831263
Email: thanhlang.thanhha@haiduong.gov.vn
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tháng này: 0
Tất cả: 0