CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Lãnh đạo huyện kiểm tra công tác CCHC tại UBND xã Thanh Lang
02/08/2023 12:00:00

Chiều ngày 1/8/2023, Đoàn kiểm tra TTHC huyện năm 2023 đã đi kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND xã Thanh Lang. Nội dung kiểm tra gồm Công tác kiểm soát TTHC; Công tác giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông ...

Qua kiểm tra để nắm bắt việc triển khai và thực hiện công tác kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại xã. Đoàn đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế để kịp thời chấn chỉnh và đưa ra các giải pháp khắc phục khuyết điểm trong thực hiện các nhiệm vụ kiểm soát TTHC, góp phần nâng cao chỉ số CCHC.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 11 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2566
Trước & đúng hạn: 2566
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:28/11/2023 20:50:16)
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THANH LANG - HUYỆN THANH HÀ
Trưởng Ban Biên tập: Ông Tiêu Công Thuật - Chủ tịch UBND xã 
Địa chỉ: UBND xã Thanh Lang, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương
Điện thoại: 0964831263
Email: thanhlang.thanhha@haiduong.gov.vn
Đang truy cập: 1
Hôm nay: 205
Tháng này: 7,888
Tất cả: 78,436