CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính Quý III năm 2023
15/09/2023 08:06:53

Báo cáo số 94/BC-UBND ngày 09/9/2023 Kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính Quý III năm 2023 . Xem chi tiết tại đây /uploads/Bao cao CCCHc Quy III nam 2023. Thanh Lang.pdf
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 11 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2566
Trước & đúng hạn: 2566
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:28/11/2023 18:59:28)
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THANH LANG - HUYỆN THANH HÀ
Trưởng Ban Biên tập: Ông Tiêu Công Thuật - Chủ tịch UBND xã 
Địa chỉ: UBND xã Thanh Lang, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương
Điện thoại: 0964831263
Email: thanhlang.thanhha@haiduong.gov.vn
Đang truy cập: 1
Hôm nay: 204
Tháng này: 7,887
Tất cả: 78,435