THÔNG BÁO
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại UBND xã Thanh Lang tháng 9 năm 2023
04/10/2023 02:31:01

Báo cáo Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại UBND xã Thanh Lang tháng 9 năm 2023. Xem chi tiết tại đây /uploads/Bao cao KQ giai quyet TTHC thang 9 -2023.pdf /uploads/PL bao cao giai quyet TTHC thang 9.pdf
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2595
Trước & đúng hạn: 2595
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:02/12/2023 05:02:23)
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THANH LANG - HUYỆN THANH HÀ
Trưởng Ban Biên tập: Ông Tiêu Công Thuật - Chủ tịch UBND xã 
Địa chỉ: UBND xã Thanh Lang, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương
Điện thoại: 0964831263
Email: thanhlang.thanhha@haiduong.gov.vn
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tháng này: 0
Tất cả: 0