QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN
Thông báo số 75/TB-UBND ngày 29/4/2022 của UBND xã Thanh Lang về việc niêm yết và tiếp nhận ý kiến bổ sung Bản đồ quy hoạch chung sử dụng đất xã Thanh Lang đến năm 2030
30/04/2022 12:00:00

Thông báo số 75/TB-UBND ngày 29/4/2022 của UBND xã Thanh Lang về việc niêm yết và tiếp nhận ý kiến bổ sung Bản đồ quy hoạch chung sử dụng đất xã Thanh Lang đến năm 2030.
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2604
Trước & đúng hạn: 2604
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:05/12/2023 22:34:04)
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THANH LANG - HUYỆN THANH HÀ
Trưởng Ban Biên tập: Ông Tiêu Công Thuật - Chủ tịch UBND xã 
Địa chỉ: UBND xã Thanh Lang, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương
Điện thoại: 0964831263
Email: thanhlang.thanhha@haiduong.gov.vn
Đang truy cập: 1
Hôm nay: 163
Tháng này: 9,644
Tất cả: 79,377