NÔNG THÔN MỚI
Văn phòng điều phối xây dựng Nông thôn mới huyện Thanh Hà về làm việc tại xã Thanh Lang
29/07/2022 12:00:00

Sáng ngày 29/7/2022 Văn phòng điều phối xây dựng Nông thôn mới huyện Thanh Hà do đồng chí Phạm Huy Mơ - Trưởng phòng NN và PTNN huyện, Phó Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện làm trưởng đoàn, cùng các thành viên Ban Điều phối huyện Thanh Hà đã về làm việc với Ban chỉ đạo, Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới xã Thanh Lang. Tại Hội nghị Ban Điều phối đã rà soát, đánh giá, tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đối với xã Thanh Lang. Qua báo cáo của Ban Quản lý và ý kiến tham gia của các đại biểu về việc áp dụng Bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 theo Quyết 318/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ, đồng chí Trưởng đoàn thống nhất, kết luận một số nội dung: Xã Thanh Lang đạt 16/19 tiêu chí, đề nghị địa phương tập trung các nguồn lực, củng cố các tiêu chí đã đạt, hoàn thành các tiêu chí chưa đạt, chuẩn bị hồ sơ minh chứng các tiêu chí để phục vụ công tác thẩm định.
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 10 đã giải quyết:
99.5%
Số hồ sơ xử lý: 2004
Trước & đúng hạn: 1994
Trễ hạn: 10
Tỉ lệ trễ hạn: 0.5%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:07/10/2022 18:49:59)
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THANH LANG - HUYỆN THANH HÀ
Trưởng Ban Biên tập: Ông Phạm Văn Cảnh - Chủ tịch UBND xã 
Địa chỉ: UBND xã Thanh Lang, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương
Điện thoại: ...... Email:.......
Đang truy cập: 4
Hôm nay: 24
Tháng này: 1,579
Tất cả: 45,940