CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Báo cáo Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại UBND xã Thanh Lang tháng 7 năm 2023
08/08/2023 04:57:32

Báo cáo số 78/BC-UBND ngày 01/8/2023 về Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại UBND xã Thanh Lang tháng 7 năm 2023. Xem chi tiết tại đây  /uploads/Bao cao KQ giai quyet HS TTHC thang 7-2023.pdf    /uploads/TH ket qua giai quyet TTHC thang 7.pdf   
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 11 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2566
Trước & đúng hạn: 2566
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:28/11/2023 19:31:46)
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THANH LANG - HUYỆN THANH HÀ
Trưởng Ban Biên tập: Ông Tiêu Công Thuật - Chủ tịch UBND xã 
Địa chỉ: UBND xã Thanh Lang, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương
Điện thoại: 0964831263
Email: thanhlang.thanhha@haiduong.gov.vn
Đang truy cập: 1
Hôm nay: 204
Tháng này: 7,887
Tất cả: 78,435