QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN
Quyết định số 1428/QĐ-UBND ngày 18/4/2023 của UBND huyện Thanh Hà về phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng xã Thanh Lang, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương đến năm 2030
20/04/2023 08:36:20

Quyết định số 1428/QĐ-UBND ngày 18/4/2023 của UBND huyện Thanh Hà về phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng xã Thanh Lang, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương đến năm 2030. Xem chi tiết tại đây  /uploads/1428QDUBND2023.pdf
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2604
Trước & đúng hạn: 2604
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:05/12/2023 21:24:46)
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THANH LANG - HUYỆN THANH HÀ
Trưởng Ban Biên tập: Ông Tiêu Công Thuật - Chủ tịch UBND xã 
Địa chỉ: UBND xã Thanh Lang, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương
Điện thoại: 0964831263
Email: thanhlang.thanhha@haiduong.gov.vn
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tháng này: 0
Tất cả: 0