THÔNG BÁO
Thông báo thời gian tổ chức lễ tang cho công dân qua đời trên địa bàn xã Thanh Lang
27/10/2023 07:28:08

Thông báo số 131/TB-UBND ngày 26/10/2023 của UBND xã Thanh Lang về thời gian tổ chức lễ tang cho công dân qua đời trên địa bàn xã Thanh Lang. 

Căn cứ Thông tư 04/2011/TT-BVHTTDL ngày 21/01/2011 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; Thực hiện Thông báo số 217/TB-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương về thực hiện giờ làm việc mùa đông.

UBND xã thông báo: Thời gian tổ chức lễ tang cho công dân qua đời trên địa bàn xã trong thời gian mùa đông, từ ngày 01/11/2023 đến ngày 31/03/2024, bắt đầu vào lúc 7 giờ 00 phút.

Vậy UBND xã thông báo và yêu cầu các ngành, đoàn thể, cơ sở thôn cùng toàn thể nhân dân thực hiện thống nhất thời gian quy định trên.

 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2595
Trước & đúng hạn: 2595
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:02/12/2023 05:51:30)
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THANH LANG - HUYỆN THANH HÀ
Trưởng Ban Biên tập: Ông Tiêu Công Thuật - Chủ tịch UBND xã 
Địa chỉ: UBND xã Thanh Lang, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương
Điện thoại: 0964831263
Email: thanhlang.thanhha@haiduong.gov.vn
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tháng này: 0
Tất cả: 0