CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
Kỳ họp thứ Bảy HĐND xã Thanh Lang Khoá XXII nhiệm kỳ 2021 - 2026
26/07/2023 12:00:00

Sáng ngày 26/7/2023 HĐND xã tổ chức Kỳ họp thứ Bẩy HĐND xã Thanh Lang Khoá XXII nhiệm kỳ 2021 - 2026. Về dự có ông Trịnh Văn Cường - Phó Chủ tịch TTHĐND huyện, ông Ngô Đức Vính - Trưởng Ban tổ chức Huyện uỷ và 20 ông bà đại biểu HĐND xã, các đại biểu đại diện ngành, đoàn thể xã. Sau khi đồng chí Chủ toạ khai mạc, kỳ họp được nghe Thường trực HĐND xã thông qua tờ trình về miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND xã khoá XXII đối với ông Tăng Bá Hoành, do luân chuyển công tác, tờ trình về đề cử bầu chức danh Chủ tịch HĐND xã đối với ông Tăng Văn Trượng. HĐND xã thảo luận, bỏ phiếu miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND đối với ông Tăng Bá Hoành và bầu ông Tăng Văn Trượng - Bí thư Đảng uỷ giữ chức Chủ tịch HĐND xã khoá XXII và biểu quyết cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu đối với ông Tăng Bá Hoành. Ông Tăng Văn Trượng đã phát biểu cảm ơn sự quan tâm của Huyện uỷ, HĐND huyện, trên cương vị mới sẽ cố gắng, phấn đấu, rèn luyện, đem hết trí tuệ, khả năng của bản thân thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2604
Trước & đúng hạn: 2604
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:05/12/2023 21:46:09)
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THANH LANG - HUYỆN THANH HÀ
Trưởng Ban Biên tập: Ông Tiêu Công Thuật - Chủ tịch UBND xã 
Địa chỉ: UBND xã Thanh Lang, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương
Điện thoại: 0964831263
Email: thanhlang.thanhha@haiduong.gov.vn
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tháng này: 0
Tất cả: 0