CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
UBND xã Thanh Lang tổ chức đánh giá phân loại công chức năm 2023
15/11/2023 12:00:00

Thực hiện kế hoạch của UBND huyện Thanh Hà về việc đánh giá phân loại, cán bộ công chức năm 2023. Chiều ngày 14/11/2023 UBND xã Thanh Lang tổ chức đánh giá phân loại công chức năm 2023. Đồng chí Tiêu Công Thuật - Chủ tịch UBND xã, chủ trì Hội nghị. Sau khi đồng chí Chủ toạ thống nhất nội dung, phương pháp, cách thức phân loại; thì các đồng chí công chức thông qua bản tự đánh giá, phân loại năm 2023 và tự nhận mức phân loại, cả 7/7 đồng chí công chức nhận mức hoàn thành tốt nhiệm vụ. Các đồng chí dự hội nghị tham gia ý kiến, đóng góp để các đồng chí công chức hoàn thiện bản thân. Đồng chí Chủ toạ nhất trí cao với bản tự đánh giá của công chức và đề nghị các công chức khắc phục những thiếu sót, phát huy những ưu điểm, kết quả đạt được phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2024 và những năm tiếp theo.
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2595
Trước & đúng hạn: 2595
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:02/12/2023 05:46:51)
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THANH LANG - HUYỆN THANH HÀ
Trưởng Ban Biên tập: Ông Tiêu Công Thuật - Chủ tịch UBND xã 
Địa chỉ: UBND xã Thanh Lang, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương
Điện thoại: 0964831263
Email: thanhlang.thanhha@haiduong.gov.vn
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tháng này: 0
Tất cả: 0