Loại văn bản:
Nội dung:
Số hiệuNgày ban hànhTrích dẫnCQ ban hànhTải file
26/BC-UBND 29/02/2024 Báo cáo Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 UBND xã Tải file Tải về;Tải về;
27/BC-UBND 14/02/2024 Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn - 2024 UBND xã Tải file Tải về
20/TB-UBND 07/02/2024 Thông báo về việc kiểm tra công tác quản lý tiền công đức, tiền tài trợ tại các di tích trên địa bàn xã UBND xã Tải file Tải về
24/QĐ-UBND 06/02/2024 Quyết định Về việc giao chỉ tiêu công tác Dân số-Kế hoạch hóa gia đình năm 2024 UBND xã Tải file Tải về
15/KH-UBND 02/02/2024 Kế hoạch Thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, bảo đảm ANTT, Quốc phòng quân sự địa phương năm 2024 UBND xã Tải file Tải về
17/KH-UBND 02/02/2024 Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 UBND xã Tải file Tải về
16/KH-UBND 02/02/2024 Kế hoạch Thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng Công an xã năm 2024 UBND xã Tải file Tải về
14/KH-UBND 02/02/2024 Kế hoạch Công tác Thi đua, Khen thưởng năm 2024 UBND xã Tải file Tải về
12/KH-UBND 01/02/2024 Kế hoạch Thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn xã Thanh Lang năm 2024 UBND xã Tải file Tải về
11/KH-UBND 01/02/2024 Kế hoạch Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024 trên địa bàn xã Thanh Lang UBND xã Tải file Tải về
20/QĐ-UBND 01/02/2024 Quyết định Về việc bổ nhiệm Công an viên thôn Lang Can 1 UBND xã Tải file Tải về
18/TB-UBND 01/02/2024 Thông báo Thời gian nghỉ và phân công lãnh đạo, công chức trực báo cáo dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 UBND xã Tải file Tải về
23/QĐ-UBND 01/02/2024 Quyết định Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành UBND xã Tải file Tải về
13/KH-UBND 01/02/2024 Quyết định Công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và thực hiện “Đề án nâng cao chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Hải Dương, giai đoạn 2021 - 2025” trên địa bàn xã Thanh Lang năm 2024 UBND xã Tải file Tải về
17/TB-UBND 31/01/2024 Thông báo Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại UBND xã Thanh Lang tháng 01 năm 2024 UBND xã Tải file Tải về
18/QĐ-UBND 31/01/2024 Quyết định Về việc miễn nhiệm Công an viên thôn Lang Can 1 UBND xã Tải file Tải về
09/KH-UBND 31/01/2024 Kế hoạch Hoạt động sự nghiệp văn hóa - thể thao năm 2024 UBND xã Tải file Tải về
08/KH-UBND 30/01/2024 Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách xã Thanh Lang năm 2024 UBND xã Tải file Tải về
07/KH-UBND 30/01/2024 Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước xã năm 2024 UBND xã Tải file Tải về;Tải về;
16/QĐ-UBND 26/01/2024 Quyết định Về việc khen thưởng tập thể, hộ gia đình và cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2023 UBND xã Tải file Tải về
12345678910...
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 03 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 397
Trước & đúng hạn: 397
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:04/03/2024 05:40:52)
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THANH LANG - HUYỆN THANH HÀ
Trưởng Ban Biên tập: Ông Tiêu Công Thuật - Chủ tịch UBND xã 
Địa chỉ: UBND xã Thanh Lang, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương
Điện thoại: 0964831263
Email: thanhlang.thanhha@haiduong.gov.vn
Đang truy cập: 3
Hôm nay: 5
Tháng này: 4,437
Tất cả: 85,073